Wednesday, 2 May 2012

PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR


  • PENGHUTANAN SEMULA

Kaedah penghutanan semula dilaksanakan dengan menanam semula pokok-pokok yang bermutu  dan  matang serta tahan daripada serangan penyakit di kawasan hutan yang telah di tebang.

  • HUTAN SIMPAN

Kawasan pemuliharaan hutan dan penerokaan hutan tidak dibenarkan di kawasan ini.

  • TAMAN NEGARA
 Di wujudkan untuk memberi perlindungan kepada pelbagai jenis spesis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

  • PENEBANGAN HUTAN TERPILIH
Kawasan yang digalakkan untuk penebangan.

  • PROGRAM KESEDARAN
Bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat negara.

  • MENGUATKUASAKAN UNDANG-UNDANG
Beberapa akta di gubal oleh kerajaan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

No comments:

Post a Comment